Paskola studijoms.

Valstybės remiama paskola studentams suteiks tau galimybę pasiskolinti įmokai už mokslą ir pragyvenimo išlaidoms. Valstybės remiama paskola studentams reiškia, kad valstybė prisiima visus garantinius įsipareigojimus - tu gali gauti paskolą be paskolos grąžinimą užtikrinančių priemonių: turto įkeitimo, laidavimo ir pan.

2010 m. valstybės remiamas paskolas teikė šios kredito įstaigos:
AB DnB NORD bankas;
Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius;
AB bankas SNORAS;
AB Swedbank.

Pasirink paskolą studijoms atsižvelgdamas į savo poreikius
Valstybės remiamą paskolą studentams tu gali gauti:
sumokėti už studijas
gyvenimo išlaidoms
dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis.

Kaip reikės grąžinti paskola studijoms?
Studijų metais ir 12 mėn. po jų baigimo:
kiekvieną mėnesį, pradedant nuo paskolos studijoms suteikimo dienos, mokėsi tik palūkanas, kurias sudaro už praėjusį mėnesį mokėtina palūkanų suma, skaičiuojama nuo išmokėtos ir negrąžintos paskolos studijoms sumos;
palūkanos bus nurašomos iš tavo sąskaitos kartą per mėnesį, paskolos sutartyje nustatytą mokėjimo dieną. paskolą reikės grąžinti per pasirinktą laikotarpį (iki 15 metų).
paskola grąžinama mokant kas mėnesį mažėjančias įmokas (linijiniu metodu). Taupydami tavo laiką, reikiamo dydžio įmokas ir palūkanas nurašysime iš tavo sąskaitos kartą per mėnesį, paskolos sutartyje nustatytą mokėjimo dieną. Studente, atkreipk dėmesį, kad paskola studijoms pradedama grąžinti praėjus 12 mėnesių nuo studijų, kurioms ji buvo gauta, baigimo, nutraukimo arba paskolos gavėjo išbraukimo iš studentų sąrašų. Studijų programos pakeitimas laikomas studijų nutraukimu.

Kiekvienais kalendoriniais metais yra atrenkamos kredito įstaigos tais metais teiksiančios valstybės remiamas paskolas studijoms.